Filmy

Lipiec 5, 2017

W tym miejscu znajduje się zestawienie wszystkich filmów, jakie powstały moim staraniem jako relacje spotkań, które osobiście organizowałem i w większości prowadziłem.

Relacja ze spotkania, które współorganizowałem z dziennikarzem śledczym Wojciechem Sumlińskim 4.06 2016r. w Ciechanowie cz.I (kamera: N.Orłowski, montaż: J.Ślubowski, prowadząca M.Kujawa)

Relacja ze spotkania z dziennikarzem śledczym Wojciechem Sumlińskim 4.06 2016r. w Ciechanowie cz.II (kamera: N.Orłowski, montaż: J.Ślubowski)

Trzyczęściowa relacja ze spotkania z red. Stanisławem Michalkiewiczem 11.04 2016r. w Ciechanowie (kamera i montaż J.Ślubowski), prowadzący: T.J.Ulatowski


Czteroczęściowa relacja ze spotkania z księdzem Tadeuszem Isakowicz-Zaleskim 10.05 2014r. w Ciechanowie (kamera i montaż K.Dziedzic), prowadzący: T.J.Ulatowski
Trzyczęściowa relacja ze spotkania z dr Stanisławem Krajskim i red. Leszkiem Szymowskim 12.12 2013r. w Ciechanowie (kamera i montaż K.Dziedzic), prowadzący: T.J.UlatowskiTrzyczęściowa relacja ze spotkania z red. Stanisławem Michalkiewiczem 11.03 2013r. w Ciechanowie (kamera i montaż Ł.Ozdarski), prowadzący: T.J.Ulatowski

Relacja ze spotkania z dziennikarzem śledczym Leszkiem Szymowskim 16.05 2012r. w Ciechanowie (kamera i montaż Ł.Ozdarski), prowadzący T.J.Ulatowski

Brak komentarzy