Moja rozmowa z Janem W. Kubaniem – prezesem Fundacji PAFERE im. Jana M. Małka, czerwiec 2022r.