15. marca 2010r. w Przasnyszu, w siedzibie Klubu Otwartego Umysłu odbyło się spotkanie z księdzem Stanisławem Małkowskim– działaczem opozycji demokratycznej w PRL i legendarnym kapelanem „Solidarności”. Spotkanie zostało zorganizowane przez miejscowy Klub Gazety Polskiej, Muzeum Historyczne w Przasnyszu oraz Miejski Dom Kultury. Rozmowę z księdzem poprowadził znany dziennikarz śledczy, związany m.in. z „Gazetą Polską” i „Wprost”– Wojciech Sumliński.
W toku rozmowy nawiązano m.in. do roli ks. Małkowskiego w opozycji lat 70-tych, jego przyjaźni z Jackiem Kuroniem oraz do przyczyn jej zerwania. Nawiązano też do wkładu księdza w pierwszą „Solidarność” i w niezależny ruch chłopski, do jego pracy w Zbroszy Dużej. Sporo miejsca gość wieczoru poświęcił swoim wspomnieniom z początków stanu wojennego, osobie księdza Jerzego Popiełuszki oraz ocenie obecnego położenia naszego kraju i zagrożeniom wobec społeczeństwa.