Moja rozmowa z Janem W. Kubaniem – prezesem Fundacji PAFERE im. Jana M. Małka. Nagranie z kwietnia 2022r.