8 kwietnia br., jak wiadomo, zakończyła życie Margaret Thatcher – jedyna w historii Wielkiej Brytanii kobieta, której powierzono urząd premiera tego kraju (1979) i która skutecznie sprawowała go przez 11 lat – szefowa Partii Konserwatywno-Unionistycznej, trzykrotnie prowadząca ją do wyborczego zwycięstwa. Znana z konsekwentnej postawy, dzięki której zyskała przydomek Żelaznej Damy. Uosabiała nurt polityczny współcześnie określany „thatcheryzmem” – liberalizm ekonomiczny połączony z monetaryzmem, dążeniem do prywatyzacji wielu gałęzi przemysłu, niechęcią do pogłębiania integracji europejskiej i centralizacji państwa.

Wymieniając zasługi ŚP. Margaret Thatcher, nie należy jednak z drugiej strony zapominać, że jako parlamentarzystka w latach sześćdziesiątych była zaangażowana w dekryminalizację kontaktów homoseksualnych, a zwłaszcza, że opowiedziała się za legalizacją aborcji (…dlatego przy całym szacunku – tu zmuszony jestem postawić poważny minus na jej karcie!).

Poniżej zamieszczam fragmenty jej wystąpień i zarazem gorąco zachęcam do ich wnikliwej analizy. Szczególnie godne polecenia wszystkim sprawującym funkcje publiczne.

Tomasz J.Ulatowski, 14 kwietnia 2013r.

Nie chcemy takiego społeczeństwa, w którym państwo odpowiada za wszystko, a nikt nie odpowiada za państwo (Margaret Thatcher)